Portfolio

 

Šimon Pikous - album: Die Walküre

Die Walküre Volné pokračování cyklu Slimáci nejsou, čím se zdají být na motivy hudby Richarda Wagnera Na počátku bylo Světlo a byl Stín. A byli i světlonoši. Ano, Slimáci byli první, v celku neškodní, poslové Stínu a Zapomění. Byli Tu a my jsme o nich věděli. Avšak jsme netušili, že jsou předvojem něčeho, ...něčeho většího temnějšího. Něčeho co nejde popsat, ukázat, ...že jsou předvojem Temna. Již v šerosvitném dávnověku vysílali vládcové své nejvybranější reky, Lanceloty, Rolandy, Siegfriedy...aby s tímto Temnem bojovali, hledajíc odkazy v dávných mytologiích, v poselstvích Grálu... Byť byli naši hrdinové sebeudatnější, jejich kopí byla příliš krátká, meče příliš tupé a životy příliš konečné - boj dopředu beznadějný. Jen primitivní kmeny, žijící v lesích, se naučily s Temnem žít. Rituály, oltáře, to čemu se my vysmíváme, a pokora, respekt. Není to život v bázni, ale v souladu s přírodou, jejím koloběhem, životem a smrtí.

walkure#11 walkure#10 walkure#8 walkure#7 walkure#6 walkure#5 walkure#4 walkure#3 walkure#2 walkure#1

Ke každému albu je doprovodný text, který projekt uvádí. Vítejte ve světě fantazie a volné tvorby Šimona Pikouse.

 

Top